Metody leczenia

Pacjent zgłosił się z własnym zdjęciem rtg (zła jakość uniemożliwia prezentację), na którym widoczne były zmiany okołowierzchołkowe dużo większe niż na zdjęciu po lewej stronie. Groziła utrata górnej prawej jedynki i dwójki. Po ok. 2 miesiącach leczenia doprowadziliśmy do stanu jak na zdjęciu poniżej.
imageb2
Po uzgodnieniu z pacjentem, że nie będziemy wykonywać drogiego i stresującego zabiegu resekcji, podjęliśmy się dalszego leczenia. Po kilku miesiącach osiągnęliśmy stan jak na kolejnym zdjęciu
imageb1

Pacjent zgłosił się do nas ze złamanymi narzędziami kanałowymi w lewej górnej trójce, co obrazuje poniższe zdjęcie RTG.
imageb4
Ze względu na zmiany okołowierzchołkowe groziło usunięcie zęba. Przy pomocy zestawu Masseren'a usunęliśmy złamane narzędzie. Efekty można zobaczyć na następnym zdjęciu. imageb4